Renungan

“…(Pembahagian bahagian faraid itu) ialah setelah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan setelah dilunaskan hutangnya…” – Surah An-Nisa’ : 11

Kepentingan melantik pentadbir

Bertindak hari ini untuk kemudahan waris kelak.

Permohonan Probet

Memohon Probet daripada Mahkamah Tinggi.

Menjimatkan Masa

Memastikan proses agihan harta pusaka diselesaikan dalam tempoh yang singkat.

Menepati Syariah

Memastikan pembahagian harta menepati prinsip syariah.

Menjamin Keadilan

Memastikan semua penerima pusaka mendapat bahagian masing-masing secara adil.

Mengelakkan Perbalahan

Mengelakkan berlaku perbalahan di antara penerima dan waris pusaka.

Menghalang Harta Beku

Menghalang harta pusaka daripada menjadi beku dan tidak dapat dimanfaatkan oleh perima dan waris.

Perkhidmatan

  • Penulisan Wasiat
  • Pentadbiran Pusaka Tanpa Wasiat
  • Deklarasi Harta Sepencarian
  • Deklarasi Hibah
  • dan banyak lagi.